7270

7270

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุรักษ์กระบือไทยแปลงใหญ่ ต.บ้านค้อ

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7270


ประธานกลุ่ม   

นายทองจันทร์ วงษ์คำคูณ


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ