7002

7002

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์แพะเนื้อ 119 หมู่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 7002


ประธานกลุ่ม   

นายอภิชัย ปานเหลือ


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ