6903

6903

บริษัท วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทั่วไป (โคนม) หมู่ 3 ต.สะอาด จำกัด

หมู่ที่ 3 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6903


ประธานกลุ่ม   

นายพีระ นาสมตรอง


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ