6215

6215

บริษัท แปลงใหญ่โคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ 16 จำกัด

หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6215


ประธานกลุ่ม   

นายนรเสฎฐ์ ศรีพลแท่น


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ