2583

2583

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญการเกษตร 80 หมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2583


ประธานกลุ่ม   

นายดวงปี ละลี

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ