2537

2537

บริษัท นมขอนแก่น จำกัด

หมู่ที่ 11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2537


ประธานกลุ่ม   

นายภาสวัฒน์ รุ่งเรือง


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ