เวียงเก่า

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
2311แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ในเมืองเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
2312แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
7279แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด
7280แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่นดูรายละเอียด