ภูผาม่าน

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
2652แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
2653แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1นาฝายภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
7265แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โนนคอมภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
725แปลงใหญ่ทั่วไป(หน่อไม้ฝรั่ง)หมู่9ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
5528แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 3นาฝายภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
7899แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่ที่ 7ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด
7936แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 6ห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่นดูรายละเอียด