พระยืน

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1727แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ขามป้อมพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
1728แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองแวงพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
2648แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านโต้นพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
2649แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7พระยืนพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
7009แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1พระบุพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
9070แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1บ้านโต้นพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
2583แปลงใหญ่ทั่วไป(หญ้าเลี้ยงสัตว์)หมู่ที่ 7หนองแวงพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
7002แปลงใหญ่ทั่วไป(แพะเนื้อ)
สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด
หมู่ที่ 4หนองแวงพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด
9069แปลงใหญ่ทั่วไป(กล้วย)หมู่ที่ 3พระยืนพระยืนขอนแก่นดูรายละเอียด