หนองสองห้อง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
179แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3คึมชาดหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1715แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9โนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1717แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
1722แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด
2642แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7หนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่นดูรายละเอียด