บ้านไผ่

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
176แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1726แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัดหมู่ที่ 3บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
1752แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
6980แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
6978แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
9068แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
5527แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 12บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
6979แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 16บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด
763แปลงใหญ่ทั่วไป(ปลานิล)หมู่ที่ 9เมืองเพียบ้านไผ่ขอนแก่นดูรายละเอียด